HUR SKRÄDDARSYDDA MÖBLER TILLVERKAS

Att producera skräddarsydda möbler handlar om mer än bara orderhantering. De nuvarande snickarverkstäderna behandlar varje beställning individuellt och försöker lära känna kundens smak och förväntningar. Modern produktion av skräddarsydda möbler involverar mycket mer än det snickeriarbetet som utförs i verkstaden. Vill du veta dess enskilda steg? Vi inbjuder dig att läsa!

MÄTNINGAR I KUNDENS LÄGENHET

Noggranna mätningar är grunden för ett effektivt genomförande av ordern. I detta skede spelar kundens framgångsrika samarbete med en snickare eller företagsrepresentant en viktig roll. Varje millimeter räknas in i mätningarna, därför bör de utföras med stor försiktighet.

Innan han lämnar kundens hem kommer specialisten antagligen att skapa en så kallad konceptskiss. Den innehåller den viktigaste informationen och är grunden för en grafisk design av skräddarsydda möbler.

SKAPA EN GRAFISK DESIGN

Nästan alla snickarverkstäder som producerar skräddarsydda möbler avviker från traditionella designmetoder. Rollen som papper och penna tas över av datorprogram, vilket kraftigt påskyndar och underlättar arbetet. De lagrar alla detaljer i projektet – från dimensioner till färger på enskilda element. Dessutom möjliggör datorprogram vanligtvis rumslig visualisering. Tack vare den elektroniska designen kan kunden se sina framtida möbler och föreslå några korrigeringar.

Det är värt att notera att beställaren redan i detta skede av arbetet måste bestämma alla detaljer i beställningen. Ett av de viktigaste dilemman som uppstår när man skapar ett projekt är valet av träslag. Detta är dock ingen anledning att oroa sig – representanter för snickeriverkstaden kommer säkert att hjälpa dig att fatta rätt beslut.

TILLVERKNING OCH MONTERING AV MÖBLER EFTER STORLEK

Efter ömsesidigt samtycke till den resulterande designen börjar produktionsprocessen. I tekniskt avancerade snickerier produceras en betydande del av elementen av robotmaskiner som hämtar data direkt från ett designdatorprogram. Naturligtvis följer många snickare traditionella metoder, så om du följer dem kommer du säkert att hitta en entreprenör med liknande preferenser.

Anpassad möbelsamling sker alltid på den plats som kunden anger. Det är ingen mening att placera dem i anläggningens lokaler, eftersom det skulle göra hela projektet mycket svårare ur en logistisk synvinkel. Det är kunden som väljer att själv ta hand om monteringen eller överlämna denna uppgift till företaget.

Kontakta oss som snickare i Malmö!